Käyttöehdot


Café Maku:n ilmoitus internet-sivujen käyttöehdoista 

1. Café Maku internet-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa ja kussakin palvelussa mahdollisesti ilmoitettuja ehtoja. 

2. Kaikki sivuillamme oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä sitä myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.

3. Sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään sivujemme tai sähköisten palveluidemme käytöstä tai niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. 

4. Sivujemme sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Café Maku:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Ellei jäljempänä olevasta nimenomaisesti muuta johdu, kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön pidätetään. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää kappaleita, siirtää, jaella tai tallentaa mitään sivuilla olevaa, eikä käyttää niillä olevia tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia jne ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. 

5. Sivujen ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tiedotteita ja muita julkistettavia ja julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, edellyttäen että niiden lähde ilmoitetaan selvästi. 

6. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Lähettämällä sivuillemme aineistoa käyttäjä antaa Café Maku:lle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. 

7. Muiden mahdollisesti sivuiltamme linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Emme voi vaikuttaa tällaisten sivujen sisältöön emmekä ota mitään vastuuta näistä sivuista. Ellei nimenomaisesti ole muuta todettu, emme millään tavoin tue tai muutoin kannata kyseisten sivujen käyttöä emmekä niiden omistajia, operaattoreita, sisältöä tai mitään muutakaan niihin liittyvää seikkaa. 

8. Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita sivujen ominaisuuksia. 

9. Muiden kuin ilman veloitusta toimitettavien palveluiden, palveluvarausten tai tuotteiden hankkiminen sivuiltamme edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai vanhemman tai muun holhoojan kirjallista lupaa. 

10. Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot. 

11. Sivujemme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

© Café Maku 2012-2016