REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

CAFÉ MAKU

Turuntie 5,

24100 Salo

Puhelin:

050 470 3500

2. Rekisterin nimi

www.cafemaku.fi-palveluun liittyvä asiakastietorekisteri.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on;

 1. www.cafemaku.fi-palvelun ja siihen liittyvien palveluiden ja/tai tuotteiden tarjoaminen asiakkaalle;
 2. asiakassuhteen kehittäminen ja hoitaminen;
 3. www.cafemaku.fi-palvelun ja siihen liittyvien palveluiden ja/tai tuotteiden kehittäminen ja hallinnointi;
 4. www.cafemaku.fi-palveluun liittyvien lisäarvopalvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden tarjoaminen;
 5. suoramarkkinointi ja tiedon louhinta sekä niihin liittyvä toiminta, kuten asiakastietojen profilointi CAFÉ MAKU:n edellä määriteltyihin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

 • yleiset asiakastiedot, kuten nimi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika ja puhelinnumero
 • asiakkaan mahdollisesti ilmoittamat tiedot mm. suosikkituotteista ym.
 • tilaus- ja varaustiedot ja muut cafemaku.fi-palveluihin ja niihin liittyviin tuotteisiin liittyvät tiedot
 • evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä www.cafemaku.fi-palvelussa,
 • www.cafemaku.fi-palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joista ilmenee, miten asiakas käyttää sivustoa, esim. sijainti, aika ja käyttötottumukset
 • edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut asiakasprofiilit
 • palvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden ostoon liittyvä taloudellinen asiakastieto.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan luovuttamat tiedot, kuten yleiset asiakastiedot sekä tilaus- ja varaustiedot
 • evästeiden avulla asiakkaiden kovalevyiltä keräämät tiedot
 • lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla www.cafemaku.fi-palveluun liittyvän tietojärjestelmän käyttöä

6. Tietojen luovutus

Markkinointiviestintään käytettäviä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle Safe Harbor -järjestelyyn kuuluville ja Safe Harbor -periaatteet täyttäville yhteistyökumppaneille. Euroopan komissio on todennut, että Safe Harbor -järjestely täyttää henkilötietodirektiivissä vaaditun riittävän tietosuojan tason vaatimuksen, joka on myös sellaisenaan lisätty henkilötietolakiin.

CAFÉ MAKU käyttää Googlen tarjoamia yrityspalveluita jotka toteutetaan hyödyntämällä useita datakeskuksia eri puolilla maailmaa. Kaikki Googlen palvelinkeskukset noudattavat ns. Safe Harbor-tietosuojaperiaatteita ja ns. mallisopimuslausekkeita asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen tietosuojan lisäehtoina.

LISÄYS 26.10.2015: SAFE HARBOR SOPIMUS EU:N JA YHDYSVALTOJEN VÄLILLÄ

Lokakuun 2015 alussa EU:n tuomioistuin teki päätöksen, jonka mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Safe Harbor -sopimus on pätemätön. Henkilötietojen siirtäminen Euroopasta Yhdysvaltoihin on sallittua vain tietoja koskevan henkilön nimenomaisella suostumuksella tai erityisellä tietosuojan tason takaavalla sopimuksella, eli esimerkiksi ns. mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tällä hetkellä henkilötietoja saa edelleen toimittaa Yhdysvaltoihin jos erillinen kahdenvälinen sopimus henkilötietojen käsittelystä eli ns. mallisopimuslauseke (Model Clauses) on hyväksytty.

Google on tarjonnut joulukuusta 2012 lähtien Google for Worksin osalta asiakkailleen mahdollisuuden hyväksyä EU Model Contract Clauses -mallisopimuslausekkeen sopimuksensa tietosuojan lisäehtoihin. Tämä lisäehto edellyttää Googlea käsittelemään tietoja ja tarjoamaan palveluita EU:n lainsäädäntöä noudattaen.

EU Model Contract Clauses -mallisopimuslauseke on edelleen voimassa, vaikka Safe Harbor -sopimusta koskevan päätöksen seuraukset ovat vielä epäselvät. EU:n tuomioistuimen päätös ei siis tällä hetkellä vielä vaikuta EU Model Contract Clauses -lisäehtoon. Euroopan komissio neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen hallinnon kanssa korvaavien siirtomenettelyjen luomisesta Safe Harborin tilalle. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettujen yhteistyöryhmä selvittää paraikaa EU tuomioistuimen päätöksen vaikutusta muihin henkilötietojen siirtomenettelyihin. Tietosuojavaltuutetun tiedotteen mukaan selvitystyön arvioidaan valmistuvan tammikuun 2016 loppuun mennessä.

CAFÉ MAKU on hyväksynyt EU-mallisopimuslausekkeen sopimuksensa tietosuojan lisäehtoihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla, ja niihin sovelletaan CAFÉ MAKU:n yleisiä tietosuojaperiaatteita, kuten palomuureja. Ainoastaan erikseen nimetyillä CAFÉ MAKU:n työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin.

8. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

CAFÉ MAKU / Rekisterivastaava

Turuntie 5

24100 Salo

info@cafemaku.fi

© Café Maku 2012-2019